Tất cả sản phẩm

Lưới Danh sách

From Ho Chi Minh 4h30

Lịch trình xe Khải Nam đi Phnôm Pênh Xuất phát từ bến xe Khải Nam Quận 5, Hồ Chí Minh. Đi 2 tiếng rưỡi đến cửa khẩu Mộc Bài, làm thủ tục ở Mộc Bài khoảng 15p. Rồi đến quán cơm/trạm dừng chân Khải Nam,...

180.000₫

From Ho Chi Minh 5h30

Lịch trình xe Khải Nam đi Phnôm Pênh Xuất phát từ bến xe Khải Nam Quận 5, Hồ Chí Minh. Đi 2 tiếng rưỡi đến cửa khẩu Mộc Bài, làm thủ tục ở Mộc Bài khoảng 15p. Rồi đến quán cơm/trạm dừng chân Khải Nam,...

180.000₫

From Ho Chi Minh 7h

Lịch trình xe Khải Nam đi Phnôm Pênh Xuất phát từ bến xe Khải Nam Quận 5, Hồ Chí Minh. Đi 2 tiếng rưỡi đến cửa khẩu Mộc Bài, làm thủ tục ở Mộc Bài khoảng 15p. Rồi đến quán cơm/trạm dừng chân Khải Nam,...

180.000₫

From Ho Chi Minh 8h

Lịch trình xe Khải Nam đi Phnôm Pênh Xuất phát từ bến xe Khải Nam Quận 5, Hồ Chí Minh. Đi 2 tiếng rưỡi đến cửa khẩu Mộc Bài, làm thủ tục ở Mộc Bài khoảng 15p. Rồi đến quán cơm/trạm dừng chân Khải Nam,...

180.000₫

From Ho Chi Minh 9h

Lịch trình xe Khải Nam đi Phnôm Pênh Xuất phát từ bến xe Khải Nam Quận 5, Hồ Chí Minh. Đi 2 tiếng rưỡi đến cửa khẩu Mộc Bài, làm thủ tục ở Mộc Bài khoảng 15p. Rồi đến quán cơm/trạm dừng chân Khải Nam,...

180.000₫

From Ho Chi Minh 10h30

Lịch trình xe Khải Nam đi Phnôm Pênh Xuất phát từ bến xe Khải Nam Quận 5, Hồ Chí Minh. Đi 2 tiếng rưỡi đến cửa khẩu Mộc Bài, làm thủ tục ở Mộc Bài khoảng 15p. Rồi đến quán cơm/trạm dừng chân Khải Nam,...

180.000₫

From Ho Chi Minh 12h

Lịch trình xe Khải Nam đi Phnôm Pênh Xuất phát từ bến xe Khải Nam Quận 5, Hồ Chí Minh. Đi 2 tiếng rưỡi đến cửa khẩu Mộc Bài, làm thủ tục ở Mộc Bài khoảng 15p. Rồi đến quán cơm/trạm dừng chân Khải Nam,...

180.000₫

From Ho Chi Minh 13h30

Lịch trình xe Khải Nam đi Phnôm Pênh Xuất phát từ bến xe Khải Nam Quận 5, Hồ Chí Minh. Đi 2 tiếng rưỡi đến cửa khẩu Mộc Bài, làm thủ tục ở Mộc Bài khoảng 15p. Rồi đến quán cơm/trạm dừng chân Khải Nam,...

180.000₫

From Ho Chi Minh 15h

Lịch trình xe Khải Nam đi Phnôm Pênh Xuất phát từ bến xe Khải Nam Quận 5, Hồ Chí Minh. Đi 2 tiếng rưỡi đến cửa khẩu Mộc Bài, làm thủ tục ở Mộc Bài khoảng 15p. Rồi đến quán cơm/trạm dừng chân...

180.000₫